THERAPEUTIC TOUCH
  Home / Therapeutic Touch

Ik heb de opleiding voor Therapeutic Touch gevolgd bij het Van Praag Instituut te Utrecht en heb deze opleiding in 1998 met goed gevolg afgesloten.

Therapeutic Touch (TT) is een aantal jaren geleden ontwikkeld in de Verenigde Staten als een verpleegkundige interventie en is in een aantal landen een onderdeel van de opleiding verpleegkunde.

De gedachte achter TT is dat de mens een open energiesysteem is en dat de stroom kan worden beïnvloed. Als een mens gezond is, stroomt de energie vrij en evenwichtig om en door de mens heen waardoor het gehele organisme wordt gevoed.

Bij ziekte is de energiestroom gestagneerd, ontregeld of verzwakt. De TT-behandelaar zal proberen het energieveld weer in balans te brengen. Hij of zij geneest niet zelf maar probeert (net als bij Reiki) het zelfgenezend vermogen van de mens aan te spreken en te versterken en ondersteuning te bieden bij andere behandelingen.

Bij een TT-behandeling wordt het lichaam niet of nauwelijks aangeraakt. Als eerste wordt het energieveld van de ontvanger afgetast en daarna met strijkende bewegingen geactiveerd. Waar nodig wordt energie toegevoegd.

De combinatie van Reiki en TT wordt door mij in de praktijk, zeker bij individuele behandelingen, graag gebruikt!

©2011 Yuan Reiki
zonder uitdrukkelijke toestemming mag van deze website niets worden overgenomen